BOTECH tilbyder et rent brugsvandsmiljø!

For at imødegå problemer med legionella bakterier i brugsvand, har Botech opfundet en beholdertype, der bryder med de traditionelle løsninger indenfor varmtvansbeholdere.

Botech beholderen er trykløs og er med variabelt vandindhold.

BOTECH VVB - Principdiagram

BOTECH VVB – Principdiagram

Der er kun det antal liter vand i beholderen, man forventer at bruge inden for en kort tidshorisont.

Vandet har en meget kort opholdstid i beholderen, hvilket hindrer opformering af bakterier og sikre et rent brugsvandsmiljø. Vandindhold styres af en computer, der også regulerer temperaturforhold. Ved rensning af beholder eller evt. pasteurisering af anlægget kan computeren regulere vandmængden ned til et minimum.

Dette medfører stor energibesparelse ved pasteurisering samt energi- og vandbesparelse i forbindelse med beholderrensning.

Vandtrykket i det eksterne anlæg opretholdes af en VLT-styret trykpumpe.

Da beholderen i realiteten er trykløs, anvendes differenstrykket mellem rørsystem og beholder til at drive cirkulationen.

Den store trykforskel gør det muligt at få selv dårlige og delvis tilstoppede cirkulationsledninger til at fungere, hvilket er en væsentlig faktor i legionellabekæmpelse.

At beholderen er udført i rustfrit stål hæmmer ligeledes bakterievækst.
Da beholderen er udført i tyndplade og sektionsopdelt kan en person bære den i varmecentral og samle den selv.

Det er muligt at tilpasse sektionerne i alle retninger for tilslutning af eksisterende rørinstallation.
Beholderen kan udvides med ekstra sektioner i tilfælde af større vandbehov.

Se også artikel fra Ing.dk: Computerstyret varmtvandsbeholder tager livet af Legionella

Test:
Systemet er testet over en 3 årig periode i en større ejendom, og der er løbende foretaget laboratorietest, der dokumenterer, at anlægget fungerer optimalt.

NB: Anlægomkostninger ligger på samme niveau som traditionelle anlæg!

Trackbacks & Pings